W związku z regulacjami dotyczącymi postępowania podczas pandemii wirusa COVID-19, prosimy o zakładanie maseczek ochronnych przed wejściem na teren hurtowni oraz dezynfekowanie rąk. Dziękujemy!!!